Huisregels Feestweek Lexmond

• Toegang alleen met een geldig ticket

• Het ticket geeft maar eenmaal toegang. Deel je ticket niet met anderen en koop je ticket alleen bij de officiële verkoopsite van de Feestweek Lexmond, anders loop je het risico dat je niet naar binnen mag

• Gekochte tickets worden niet teruggenomen

• Binnen is binnen. Het is niet toegestaan het evenemententerrein voor even te verlaten. Wie naar buiten gaat wordt geacht naar huis te gaan en komt niet meer binnen

• Visitatie wordt uitgevoerd als de organisator daar aanleiding toe ziet. Meewerken aan visitatie is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd

• Bij toelating gaat de bezoeker akkoord met het naleven van het huisreglement. Het niet naleven van het huisreglement kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein, zonder vergoeding van de ticket kosten

• Het is verboden het evenemententerrein te betreden in kleding welke gerelateerd kan worden aan een voetbalclub, motorclub of een onderdeel daarvan

• Verboden zaken om mee te nemen zijn: eigen eten of drinken, glaswerk, wapens of zaken die als wapen gebruikt kunnen worden, vuurwerk, fototoestellen en geluidsapparatuur

• De organisatie kan bij de entree om een ID vragen. Als je gevraagd wordt je ID te tonen en dat kun of wil je niet, dan krijg je geen toegang.